Wat is een EPD?

Een milieuproductverklaring (EPD) is een door een derde partij geverifieerd document met volledige en gestandaardiseerde informatie over de milieu-impact van producten gedurende hun volledige levenscyclus.

Een EPD is dus een productinfoblad, gebaseerd op een levenscyclusanalyse (LCA)

Met de LCA kunt u de milieuprestaties van uw product over de gehele levenscyclus bepalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de hele waardeketen: van het winnen van materialen over de productie, de verpakking en de toepassing tot het einde van de levenscyclus. Zo brengt u hotspots in kaart en kunt u de meest relevante milieuverbeteringen plannen.

Ecologische voetafdruk

Een EPD is een type III milieuverklaring die voldoet aan de ISO 14025 en EN15804 normen. Een type III milieuverklaring kunt u aanmaken, registreren en publiceren in het kader van een programma, zoals IBU in Duitsland, INIES in Frankrijk, BRE in het VK, MRPI in Nederland, B-EPD FOD in België en meer. Gepubliceerde EPD’s zijn vrij beschikbaar en kunt u gratis downloaden. U kunt een product dan specificeren aan de hand van zijn ecologische voetafdruk.

Een MPV bestaat uit twee documenten:

  • Het LCA-achtergrondrapport, een systematische en uitgebreide samenvatting van het LCA-project waarop de externe controleur zich bij het verifiëren van de MPV kan baseren.
    Dit rapport bevat vertrouwelijke productinformatie en wordt niet openbaar
  • Het openbare EPD-document bevat informatie over de milieu-impact van het product, een beschrijving en een verklaring met de technische prestaties

Omdat een product een EPD heeft, betekent dit nog niet dat het milieuvriendelijker is dan alternatieven. De EPD geeft wel aan dat de milieu-impact werd berekend als eerste stap op weg naar eco-design en een duurzamere samenleving.

Meer informatie vindt u op deze interessante websites:

New call-to-action

Share this article on

Lees meer