LCA voor
eco-design

LCA voor eco-design

Een LCA biedt u een enorme hoeveelheid gestructureerde gegevens over de milieueffecten van uw product in alle stadia van de levenscyclus, waardoor u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Onze LCA QUADRANT tool heeft alle noodzakelijke functies om een uitgebreid overzicht te houden en maakt een eenvoudige drill down mogelijk om uw hotspots eruit te halen.

Ondersteuning van end-to-end eco-design

Een levenscyclusanalyse (LCA) berekent de impact van uw product in elke fase van zijn levenscyclus, op basis van 19 milieu-impactcategorieën. Ze legt in detail de volledige ecologische impact van uw product vast, van grondstoffen over de toeleveringsketen tot productieprocessen, logistiek, toepassing, onderhoud en einde-levensduurverwerking. Daarom zijn LCA's verplicht bij elk Green Deal-voorstel.

supporting-comprehensive-eco-design

Stappenplan voor voortdurende verbetering

Na een hotspotanalyse, kunt u perfect duurzame innovaties plannen om uw voetafdruk te verlagen en duidelijk aantonen hoe de impact van uw producten en bedrijf positief evolueert. Een LCA laat u toe een eenvoudig een duurzaam stappenplan uit te werken en vast te leggen en geeft aan welke KPI's u moet volgen en verbeteren.

roadmap

 

Benchmarken om duurzame producten te selecteren

De milieuprestaties van producten kunnen verschillen afhankelijk van gebruikte grondstoffen, toeleveringsfactoren, productiemethodes, toepassingstechnieken en scenario's voor de einde-levensduurverwerking. Zijn de scope van de productlevenscyclus en het LCA-model dezelfde, dan kunt u deze eenvoudig voor één of meerdere producten vergelijken en op die manier weloverwogen en accuraat gebenchmarkte ecologische producten kiezen.

benchmark

 

Hotspotanalyses voor duurzame innovatie

Een LCA analyseert de impact van een product volgens 19 categorieën tijdens elke fase van de levenscyclus en legt zo de meest kritieke punten bloot. Ze gaat zelfs nog verder en brengt milieu-impact hotspots in kaart, zoals het gebruik van een bepaalde grondstof, de manier van transporteren, een energiedrager of een type verpakking. Zo kunt u uw producten op een duurzame manier innoveren.

hotspot-analyses-for-sustainable-innovation

Eco-design met kennis van zaken

De hotspotanalyses en de PEF-score van de LCA Quadrant tool maken eenvoudige, slimme voetafdrukinterpretaties mogelijk. U kunt er snel de energieprestaties van meerdere producten mee benchmarken en zelfs een voetafdruksimulatie van geplande innovaties maken.

single-score

Hoe ondersteunen we eco-design?

lca-tool

LCA Quadrant tool

Voor een productiebedrijf dat EPD's nodig heeft voor 5 producten in 4 landen, levert het gebruik van de LCA Tool een geschatte kostenbesparing op van 50% en een tijdsbesparing van 80%. Een licentie is gebaseerd op de organisatie en omvat advies bij de installatie en voortdurende updates van normen, standaarden, methoden, gegevensbestanden en scenario's. De tool is cloud-based en geeft toegang tot de expertise, nazorg en het LCA-EPD ecosysteem van Enperas. 

Leer meer
lca-consultancy

Deskundige steun aan kmo's met onze LCA Consultancy

Zet uw eerste stappen in eco-design met onze LCA Consultancy. Na een kick-offmeeting waarop we u wegwijs maken in LCA-begrippen en -standaarden, begeleiden we u bij de dataverzameling en maken we een model van de levenscyclus van uw product.
We bespreken de resultaten met u en beschrijven ze in een gedetailleerd LCA-rapport en een EPD. Deze documenten laten we controleren en goedkeuren door een onafhankelijke derde partij voor we ze in een EPD-databank publiceren.

Vraag een offerte aan

Graag een gesprek?

Op zoek naar een effectieve en toegankelijke manier om uw ecologische voetafdrukken en Product Pipeline te analyseren, te benchmarken en te plannen? Hebt u levenscyclusanalyses (LCA) nodig als ondersteuning van uw milieu-productverklaringen (EPD)?